(VIDEO) VATRENI SKOK VOJSKE SRBIJE: Ovako je orkan spržio Pasuljanske livade


ĆUPRIJA - Završnim bojevim gađanjem koje su izveli u okviru osmodnevne taktičke vežbe Vatreni skok 2017 na Intervidovskom poligonu Pasuljanske livade, pripadnici Prvog topovsko-haubičkog diviziona i Mešovitog raketnog artiljerijskog diviziona Mešovite artiljerijske brigade iz Niša, okončano je višednevno pokretno logorovanje pripadnika te jedinice, koje je počelo 15. maja.

Vežbu su sa glavne osmatračnice pratili komandant Kopnene vojske general-potpukovnik  Milosav Simović, članovi tima za spoljnu evaluaciju iz Komande Kopnene vojske, te rezervne vojne starešine opštinske organizacije Rezervnih vojnih starešina Aleksinac.

>

Pripreme za vežbu i bojeva gađanja pripadnici Mešovite artiljerijske brigade započeli su dva meseca pre dolaska na vežbovnu prostoriju. Najpre su u niškoj kasarni „Mija Stanimirović”, a potom i u okolini Niša i Aleksinca, izveli više taktičkih uvežbavanja.

>

Period intenzivne obuke okončan je osmodnevnim pokretnim logorovanjem koje se odvijalo na potezu Rtanj – Intervidovski poligon „Pasuljanske livade”. Iz matične kasarne „Mija Stanimirović” iz Niša krenuli su 15. maja.  Rukovodilac vežbe bio je načelnik štaba Mešovite artiljerijske brigade pukovnik Dejan Novaković.

>

Artiljerci su uvežbavali zauzimanje elemenata borbenog rasporeda, posedanje vatrenih položaja, rad po komandama za gađanje, premeštanje sa jednog na drugi položaj, dok su pripadnici 69. logističkog bataljona pravovremeno i redovno obezbeđivali ishranu, vodosnabdevanje, zdravstvenu zaštitu, tehničku podršku.

>


Tokom boravka na poligonu „Pasuljanske livade” pripadnici Prvog topovsko-haubičkog diviziona su u okviru taktičke vežbe na terenu izveli veliki broj vežbovnih i ispitnih baterijskih gađanja i ispalili više stotina projektila — gađali su iz umetnute cevi 20 mm, a potom je izvedeno bojevo gađanje iz haubica 152 mm i topova 130 mm. Takođe, pripadnici Mešovitog raketnog artiljerijskog diviziona su dejstvovali iz vežbovnih uređaja za gađanje na skraćenom rastojanju iz lansera raketa samohodnog četvorocevnog 262 mm — LRSČ 262 mm „orkan” i raketama „plamen” 128 mm.

>

Ove godine je, treći put zaredom, u sklopu pokretnog logorovanja  integrisana obuka stalnog i rezervnog sastava i stalni sastav dopunili su rezervni oficiri, podoficiri i vojnici. Pored toga, u sastavu jedinica stažirali su i kadeti Vojne akademije na dužnostima  komandira vodova, koji ove godine završavaju školovanje i od kojih će neki biti raspoređeni u Mešovitu artiljerijsku brigadu.

>

Po završetku artiljerijskih bojevih gađanja, komandant brigade pukovnik Zvonko Stojković je rekao da su u sklopu logorovanja postavili nekoliko ciljeva –  da se njihove komande uvežbaju u rukovođenju i komandovanju jedinicama u toku izvođenja borbenih dejstava i da uvežbaju i provere osposobljenosti jedinica u izvođenju borbenih dejstava u složenim meteo, vremenskim i zemljišnim uslovima.

>


– Od početka pokretnog logorovanja smo izveli niz taktičkih uvežbavanja, taktičkih vežbi i naše komande i naših jedinica, a sa današnjom aktivnošću – izvršenjem artiljerijskih  bojevih gađanja, završili smo ciklus obučavanja i postavljenih ciljeva i zadataka logorovanja. Veoma sam zadovoljan realizovanim aktivnostima i zadacima mojih jedinica, a današnja gađanja ocenjujem veoma visokom vrlo dobrom ocenom – istakao je pukovnik Stojković.

Na uspešno izvedenim gađanjima pripadnicima Brigade čestitao je general-potpukovnik Milosav Simović, komandant Kopnene vojske, koji ih je obišao na položaju Velika Brezovica.

>

– Ponosan sam na sve vas, od vaših komandanata do zadnjeg vojnika i kadeta. Posebno mi je drago što su danas sa vama na poligonu kadeti i što počinju da osećaju i da vole našu Mešovitu artiljerijsku brigadu. Gospodo oficiri, podoficiri i vojnici, nisam ni sumnjao da ćete gađati odlično. Želeo sam da dođem ovde sa vašim komandantom pukovnikom Stojkovićem i da vam čestitam, rekao je general Simović.

– Nikada ne biste postigli odlične rezultate da ne osećate artiljeriju u srcu i duši. To je naša najveća snaga i odajem vam priznanje na tome i kao čovek i kao oficir. Hvala Bogu da imamo takve vojnike, oficire i podoficire. Ponosan sam na sve vas koji ste ovde u stroju – istakao je komandant Kopnene vojske.

(EPK)